Geschilderde wachtlokalen

Tijdens de jaren ’30 van de Gouden Eeuw kende de Noordelijke Nederlanden een ongekende economische bloei met een artistieke vernieuwingsgolf tot gevolg. Concurrentie noopte de kunstenaars tot specialisatie. Aldus ontstonden binnen de beeldende kunst een groot aantal nieuwe genres met de directe leefwereld als onderwerp, waaronder het genre van de kortegaard, afgeleid van het Frans ‘corps de garde’, ook wel het wachtlokaal-genre genoemd.

'Vechtende soldaten in een kortegaard' Willem Cornelisz Duyster, ca. 1623

De Kortegaard

Volkomen in de trend van die tijd, wordt op deze vaak kleine schilderijtjes het ledig tijdverdrijf van officieren en soldaten van wacht op de korrel genomen. Terwijl er in de vroegste kortegaardjes nog sprake is van enig moralisme, werden de latere werkjes door de toenmalige beschouwer geassocieerd met de oorlog en de rondtrekkende, plunderende soldaten, zowel van het Spaanse als van het eigen Staatse leger.

Info

Cursus Geschilderde Wachtlokalen
Duur: min. 3u
Locatie: af te spreken
Voorkennis: niet vereist

Neem contact op