Const op een printe bordie De Prentkunst

Midden de 15de eeuw ontstaat vanuit de goudsmeedkunst de kopergravure, waardoor het – in tegenstelling met de houtgravure – vanaf dan mogelijk wordt op grote schaal prenten te produceren. In termen van vandaag, betekende dit een ware explosie aan beschikbare informatie, de geboorte van een nieuwe informatietechnologie als het ware. Dankzij haar reproductieve karakter verbreidt de prentkunst het renaissance- gedachtegoed en het humanisme in Europa, en bovendien bereikbaar voor elke klasse dient zij diverse doeleinden in de Nederlanden. Met achtereenvolgens Antwerpen in de 16de eeuw en Amsterdam in de 17de eeuw als toonaangevend uitgeverscentrum, groeien de Nederlanden uit tot een van de belangrijkste productiecentra voor prenten in Europa.

Evolutie

Het is de tijd van de grote uitgeversdynastieën, die door een uitgekiend publicatiebeleid, via een gecompliceerd netwerk, een belangrijke plaats veroveren op de internationale kunstmarkt, tot dan toe overheerst door coryfeeën van de schilderkunst. Steeds weer komen prentenuitgevers met alsmaar nieuwe producten op de markt gaande van kunstprenten tot speelkaarten, van globes tot boekillustraties, van prentbijbels tot pornografie, van cartografie tot devotieprent. Naast de alom bekende prenten van de grootste prentenmakers van die tijd – Dürer en Lucas van Leyden (15de – 16de eeuw) en Rembrandt (17de eeuw) – was er een immens aanbod van prenten van talloze minder bekende prentenmakers. Echter, voornamelijk bedoeld als gebruiksgrafiek, zijn er maar bitter weinig prenten bewaard gebleven.

Info

Cursus Const op een printe bordie
Duur: min. 3u
Locatie: af te spreken
Voorkennis: niet vereist

Neem contact op