David Bailly Casestudy: 'Zelfportret met allegorisch stilleven', 1651

De visualisatie van de zege der Schilderkunst op Tijd en Dood

Geboren in Leiden in 1584, kreeg David Bailly op jonge leeftijd ‘op den winkel van Jacques De Gheyn, genegenheit om het graafyzer te leeren behandelen’. Later bekwaamt hij zich in de schilderkunst. Terug in Leiden, na een rondreis in het buitenland, verwerft hij bekendheid als portrettist, zij het lokaal en met bescheiden talent. Eeuwenlang werd zijn zelfportret aanzien als het portret van ‘De Poëet G.A. Brederode’. Bijgevolg doemde zijn naam welhaast tot de vergetelheid, ware het niet dat …

'Zelfportret van David Bailly' David Bailly, 1626

... hij in 1651 een ingenieus schilderij ‘conterfeite’ waarmee hij waarlijk zichzelf overtrof: een allegorische voorstelling met de unieke combinatie van portret en stilleven. Enig in zijn soort, leidde dit complexe schilderij onder menig kunsthistoricus tot verhitte discussies en zeer uiteenlopende interpretaties. Wie is de jongeman? Portretteerde Bailly zichzelf tweemaal? Is de jonge vrouw op het pendant zijn echtgenote? Wie stelt het vage portret op de muur voor? Is dit schilderij bedoeld als vanitas of als lofzang op de schilderkunst? Of demonstreert Bailly louter zijn kunnen? Vragen die we door middel van een diepgaande analyse trachten te beantwoorden, teneinde de voorstelling zo goed mogelijk te begrijpen.

'Vanitas-stilleven met zelfportret van de schilder' David Bailly, 1651

Info

Casestudy David Bailly
Duur: min. 2u
Locatie: af te spreken
Voorkennis: niet vereist

Neem contact op